ناشر ,       نامة ,ناشر جدید؛ ,ناشر جدید ,       نامة رضایت
 
1.       نامة رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سربرگ)؛
 
2.       اصل مجوز دائم کتاب؛
 
3.       فهرست  نویسی به نام ناشر جدید؛
 
4.       فرم قبل از چاپ تکمیل شده توسط ناشر جدید؛
 
5.       یک نسخه از کتاب مزبور؛
 
6.       ارائة CD با فرمت PDF کمتر از 15 مگابایت؛
 
7.       نامة تعهد ناشر جدید در خصوص تغییرندادن محتوای کتاب ( در سربرگ)؛
 
8.       نامة رضایت صاحب اثر (مؤلف یا مترجم) همراه با کپی شناسنامة مؤلف.
منبع اصلی مطلب : چاپ کتاب (انتشارات)
برچسب ها : ناشر ,       نامة ,ناشر جدید؛ ,ناشر جدید ,       نامة رضایت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر